Home

Clientilor nostri le sunt propuse variante de realizare a proiectelor respectand principii de eficienta, durabilitate, respectand conditiile de protectie a mediului si consum energetic redus.

Aceste principii de sustenabilitate asigura un impact minim asupara mediului si confera durabilitate in timp lucrarilor/constructiilor.

Legea protectiei mediului

Monitorul Oficial nr. 304 din 12/30/1995

Art. 8.

Autoritatile pentru protectia mediului conduc procedura de autorizare si emit acorduri si autorizatii de mediu in conformitate cu art. 11.

Cererea de acord de mediu este obligatorie pentru investitii noi, modificarea celor existente si pentru activitatile prevazute in anexa Il la prezenta lege.

Cererea de autorizatie este obligatorie la punerea in functiune a obiectivelor noi care au acord de mediu si, in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru activitatile existente.

Activitatile care nu implica lucrari de constructii-montaj necesita numai autorizatie de mediu, cu exceptia celor prevazute la pct. 8 lit. g) si i) din anexa Il la prezenta lege.

Acordul si/sau autorizatia de mediu se elibereaza dupa obtinerea tuturor celorlalte avize necesare, potrivit legii.

Artconstruct utilizeaza materiale geosintetice de calitate. Prin folosirea acestor materiale se are in vedere, in special protectia mediului. Printre acestea se gasesc:

 • geotextile tesute si netesute,
 • geogrile uniaxiale, biaxiale,
 • geocompozite pentru armare asfalt,
 • geocelule,
 • saltele bidegradabile preinsamantate,
 • Sistemul Sensor (pentru detectarea scurgerilor accidentale la depozitele de deseuri),
 • Trisoplast (sistem de impermeabilizare),
 • geocompozite bentonitice,
 • geomembrane,
 • geocompozite de drenaj,
 • saltele umplute cu beton,
 • gabioane.

© 2009 Artconstruct SRL. Toate drepturile rezervate.

Acest site este valid W3C XHTML & W3C CSS.